Linggo, Enero 1, 2012

Magkabilaan ni Joey Ayala

 Isang malalim na mensahe ang nais iparating ni Joey Ayala nang awitin niya ang kanta niyang Magkabilaan. Sa titulo pa lamang ay matatanaw mo na nang bahagya kung ano ang isinasaad nito.
  Nagsimula ang awitin sa linyang “Ang katotohanan ay may dalawang mukha” na ibig ipahiwatig na may dalawang bagay sa mundo na siya lang talagang laging magkaiba. Ang tama sa iyo ay mali sa iba. May mga opinyon kang para sa iyo ay tama ngunit para sa iba ay mali. Dito nagsisimula ang gulo, pag-aaway, pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Tulad nalang nga mga bakla at tomboy. Sa palagay nila ay tama iyon, ngunit sa tingin ng karamihan ito’y hindi angkop.
   May mga mayaman at mayroon ding mahirap. Ngunit nakalulungkot na isiping mas malaya pa ang alipin sapagkat mas nagagawa pa nila kung ano ang kanilang nais nang maluwag sa kanilang puso. ‘Di tulad ng mga mayayamang nakakulong sa kanilang mga salapi na ‘tila ba pag-aari na sila nito.
   Ang mga sundalo namang nais lamang na mapagsilbihan ang bayan ay nakikipagtuos sa kanyang sarili. Nilalabanan niya ang kaniyang konsensya sa pagkitil ng buhay ng ibang tao. Kahit na iyon ay labag sa kanilang kalooban nananaig sa kanila ang matinding pagmamahal sa bayan para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
Sa kabilang banda, mayroon din namang mga taong pinapaslang ng masasamang loob ang nabuhay nang walang hanggan. Nabubuhay sila sa puso ng mga taong patuloy na nagmamahal sa kanila at habang buhay na mananatili ang kanilang presensya sa ala-ala ng mga ito.
   Ang mundo ay magkabilaan. Sadyang maraming bagay sa mundo ay magkataliwas. Hindi maaaring isa lang ang opinyon. Kaya nga mayroong pula at puti, hindi ba? Kahit na ano ang gawin mo, patuloy na magaganap ang pagtutunggali at paglalaban. Kaya’t pumili ka ng iyong papanigan. Sa pula? O sa puti? Kapag hindi ka nakapili, ikaw rin ang siyang maiipit sa gitna. Gumawa ka ng desisyon.